• 248 852 produktů skladem ihned k expedici
  • Osobní odběr ve Strakonicích od 8:00 do 16:00

REKLAMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

 
Záruční doba a záruční podmínky na všechny výrobky a zboží jsou poskytovány dle zákona. Reklamační řízení se řídí platnými právními úpravami, především se posuzuje podle obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku v platném znění.
 
Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách na zboží, stejně jako o chybějícím množství nebo chybné dodávce neprodleně informovat prodávajícího. V případě obdržení poškozené zásilky během přepravy informuje kupující neprodleně kupující, aby mohlo být započato reklamační řízení s přepravcem (prodávající bohužel nemůže ručit za bezchybné doručení zásilek, ale i těmito reklamacemi se zabývá, ale za podmínky, že musí být dodrženy reklamační podmínky daného přepravce).
 
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit formou elektonického nebo písemného oznámení (viz. formulář Reklamační protokol ke stažení ZDE) neprodleně dnů od převzetí zboží (zásilky) a zaslat ho (e-mailem, dopisem) společně s číslem faktury a dokladem o dodání / zaplacení do sídla prodávajícího => v písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a popsat o jaké vady se jedná a jak se projevují. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).
 
Odstoupí-li kupující od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Reklamované zboží kupující zasílá zpět prodávajícímu pouze BEZ DOBÍRKY (dobírka nebude přijata!) na jeho adresu: MTZ Mototechnika s.r.o., U Blatenského mostu 1482, 38601 Strakonice.
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
- bezplatné odstranění vady opravou;
- přiměřenou slevu z kupní ceny;
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 
Prodávající si vyhrazuje právo neuznání reklamace v případě, že reklamace nebyla provedena včas. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Nárok na reklamaci nevzniká, pokud je kupující v prodlení s plněním svých povinností (např. zaplacení zboží, atd.). Všechny dodávané technické náhradní díly jsou určeny k montáži a instalaci odborným servisem => v případě neodborné montáže samotným zákazníkem nebo firmou, která není pro tuto činnosti oprávněná, zaniká jakákoliv záruka bez výjimky.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu / používání výrobků a zboží, z funkčních vlastností, škod z neodborného používání a zacházení se zbožím, stejně jako ze škod způsobených chybnou manipulací a nevhodným skladováním => na vady tohoto původu se nevztahuje ani neposkytuje žádná záruka.
Je-li zboží zlevněno pro jakoukoli vadu, na tuto vadu se nevztahuje záruka.
 
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o způsobu jejího vyřízení, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 
Místem posouzení reklamace je sídlo prodávajícího - v případě nutnosti posouzení vady přímo výrobcem zboží si prodávající vyhrazuje právo na odeslání zboží na adresu výrobce/dodavatele k posouzení.
Prodávající nehradí náklady vzniklé s dopravou reklamovaného zboží do sídla prodávajícího a zpět kupujícímu.
Objednejte do pondělí, 14 hod. a zboží obdržíte v úterý.
Potřebujete zboží ještě dnes?
Vyzvědnětě si jej osobně na naší prodejně ve Strakonicích v době od 8 do 16h.
Platí pouze pro zboží označené skladem.
Doprava zdarma
při nákupu nad 2 000,00 Kč
Platí pro maloobchodní prodej do ČR
Chcete dostávat informace z našeho obchodu?

248 852 kusů zboží skladem ihned k expedici, 25 123 produktů v nabídce
14 dnů na vrácení a výměnu zakoupeného zboží
23 let zkušeností s prodejem náhradních dílů a příslušenství na všechny druhy motocyklů
Vlastní prodejna ve Strakonicích, kde si můžete zboží ihned osobně vyzvednout
Dlouhá historie firmy - na trhu od roku 1996.
Oficiální zastoupení více jak 40 značek pro Českou republiku
Odborná pomoc při výběru náhradních dílů a příslušenství na motocykly a čtyřkolky
Věrnostní program za každý nákup
ONLINE Live Chat každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin s proškoleným technikem

Motodíly od A do Z

 

 

 

MTZ Mototechnika s.r.o.

Telefon:  601 303 001  /  601 303 002

                601 303 003  /  601 303 004

E-mail: info@mototechnika.cz

Prodejna:

U Blatenského mostu 1482
(průmyslová zóna Kání Vrch)
386 01 Strakonice

Pondělí - Pátek od 8:00 do 16:00 hod.

Informace

Kontakt a prodejna

Články, novinky

Doprava a platba

Sledování zásilek

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Reklamační řád

Velikosti oblečení

O společnosti

Zastupované značky

Všechny prodávané značky

Velkoobchod

Profil společnosti

Historie společnoti

Podporujeme

FAQ